top of page
Hike with young ladies in Virginia.jpg

Krzyżowcy Maryi

Krzyżowcy Maryi są Instytutem Świeckim na prawie papieskim, zaangażowanym w nową ewangelizację, realizując holistyczne wychowanie młodzieży. Nasza misja jest ukierunkowana na ewangelizację, poprzez wyrazistą obecność we wszystkich świeckich realiach poprzez rodziny, edukację, kulturę i pracę.

Nasza duchowość rodzi się z Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego i bogatego życia kontemplacyjnego, które wypływa z Karmelitów. Jesteśmy „ignacjańskim pniem z sokiem karmelitańskim”. słowami ks. Morale.

Charyzmat

Konsekrowani w świecie: charyzmat, który ks. Przekazywane nam morale charakteryzuje poszukiwanie apostolskiej świętości pośród świata, życie duchowością kontemplacji w działaniu na wzór Matki Bożej w rodzinie z Nazaretu.

Krzyżowcy Maryi w archidiecezji waszyngtońskiej: 

Znajdujemy się w dzielnicy Brookland. Młodym damom proponujemy comiesięczne rekolekcje w ciszy, ignacjańskie ćwiczenia duchowe i kierownictwo duchowe. Współpracujemy również w projektach diecezjalnych, takich jak Apostolat na Misji, rekolekcje dla młodych dorosłych i nauczanie szkółki niedzielnej w parafii.

St_edited_edited_edited_edited.jpg

kontakt

Ana Maria Román

e-mail: washington@cruzadasdesantamaria.org

tel: (267) 230-2925

bottom of page